Wie is, of beter: wie wás Castalia?De naam komt uit de Griekse mythologie
Castalia was een waternimf die aan de voet van de berg Parnassus woonde. Op die berg woonden de muzen: godinnen, zusters van Apollo, die de verpersoonlijking waren van de “schone kunsten” zoals poëzie, retoriek, muziek,… Ik citeer hier even uit Wikipedia: “Zij waren het symbool van de inspiratie. Het begrip muze, dat tegenwoordig nog steeds wordt gebruikt in de betekenis van inspiratiebron, is hiervan afgeleid. Een tempel ter ere van de muzen heette in het Grieks mouseion. Daar is museum van afgeleid, maar ook muziek komt van de muzen.”
Nimfen daarentegen waren halfgodinnen die door de Grieken werden voorgesteld als bevallige meisjes die de verpersoonlijking waren van het leven en van de immer rusteloze natuur. Er waren verschillende soorten nimfen en Castalia behoorde tot de Hydriaden ofte “nimfen van de wateren”.

En nu

het verhaal

Op een bepaald moment, volgens de mythologie, liet Apollo zijn oog vallen op de bevallige Castalia, maar zij wou niet van hem weten. Toen veranderde Castalia in een waterbron. Hier bestaan twee versies over: ofwel veranderde Apollo haar als straf omdat hij haar niet kon krijgen, ofwel veranderde zij zichzelf om aan Apollo te ontsnappen. Hoe het ook zij, wie langs de Castaliabron passeerde en naar het lieflijke gekabbel luisterde of van het water dronk, werd vervuld van inspiratie en kon mooie poëzie schrijven, muziek bedenken enzovoort. De muzen hebben daar dankbaar gebruik van gemaakt!
Dus, terwijl de muzen spreekwoordelijke inspiratiebronnen waren, was Castalia dat letterlijk: zij was dé “bron van inspiratie” geworden!

Inspi

ratie is de springplank voor onze én jouw toekomst!

Wij hopen met onze stichting om ook af en toe voor inspiratie te kunnen zorgen, en wel op verschillende vlakken: voor muzikanten en andere beoefenaars van “schone kunsten” en wetenschappen, door hen bij elkaar te brengen in een gratis verblijf, maar ook voor anderen door hen op ideeën te brengen wanneer zij uit ons initiatief afleiden dat inderdaad niet alles steeds voor geld en winstbejag moet zijn. Je kunt iets gratis aanbieden, belangeloos, en erbij vragen om zelf ook iets gratis te doen voor anderen. Daarvan willen wij een voorbeeld zijn. Wij zijn steeds geïnteresseerd in zulke ideeën want wie weet, kan de stichting Castalia daar iets mee doen. Zo zorg jij dan weer voor inspiratie voor Castalia!